Kurse Online! | Integral

Kurse Online!

Kurs individual online - Anglisht me mesues Britanike

Vendi : Britani e Madhe

Data : Preferenciale

Mosha : Kursi në anglisht: të gjitha moshat Kursi i rishikimit te lendeve shkollore: 10 - 18 vjec

:

Kohëzgjatja : Çdo javë

Programi : Online

Niveli i Studimit : Kursi në anglisht: A1 - C2 , Kursi i rishikimit të lëndës: B1 - C2

Tarifa : 1 jave ( 5 seanca x 60 min) £ 350 ; 2 jave ( 10 seanca x 60 min) £ 700

Informacion i pergjithshem

Në këtë botë gjithnjë në ndryshim, procesi arsimor nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm për studentët sesa tani.

Shumë studentë kërkojnë mënyra të reja për të mësuar nga shtëpia. Ky program ofron një sere kursesh të personalizuara online për ata që dëshirojnë të arrijnë qëllimet e tyre akademike.

Kurset online janë krijuar për studentë të interesuar në kurse individuale dhe të personalizuara, sipas nevojave të tyre të studimit. Këto mundesohen me ndihmën e mbi 200 mësuesve vendas me përvojë , përfshirë mësues të specializuar në mësimin e lëndëve të ndryshme mesimore.

Kurset do të zhvillohen duke përdorur platformën online Learncube, me facilitete mësimore interaktive. Studentët do të pajisen me një link per te patur akses ne çdo kurs që ata ndjekin. Një konsulent do të jetë gjithmonë i pranishëm online për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje ose problemi menjëherë.

Rreth kurseve

Kurset e përgjithshme të gjuhës angleze ofrohen për të gjitha moshat. Për fëmijët nga 10 deri në 18 vjeç ofrohen kurse akademike angleze si dhe kurse rishikimi për lëndët shkollore

Kurs gjuhe – Anglisht

Kursi i përgjithshëm i gjuhës angleze ofrohet për ata që kërkojnë të bëjnë përparim në mësimin e gjuhës angleze përmes kurseve individuale online me mësues Britanike dhe per të gjitha grupmoshat, pavarësisht nga niveli i tyre gjuhësor. Në varësi të nevojave mësimore të gjithesecilit, ofrohen kurse anglishteje te përgjithshme, anglishte biznesi,, anglishte akademike, anglisht per ambjente pune, anglisht per shkolle dhe anglisht per provime.

Kurse rishikimi për lëndët shkollore

Ky lloj kursi është për ata që duan të vazhdojnë me lëndën e mësuar në shkollë dhe të përgatiten për provimet që do të merren. Tutorët do të jenë në gjendje t’i ndihmojnë ata të arrijnë qëllimet e tyre akademike. Të gjitha lëndët janë në dispozicion sipas kërkesës dhe niveli minimal i kërkuar është i ndërmjetëm.

Për kurset, studentëve do t’u duhet :

 • laptop me kamera dhe audio ose smartphone
 • lidhje interneti e sigurt

Avantazhet e kurseve individuale online:

 • Mësues dedikuar studentit, në varësi të llojit të kursit të zgjedhur
 • Kursi zhvillohet live, online ne kohe reale, face-to-face
 • Platforme online qe ofron facilitate mesimdhenieje interactive
 • Mesues vendas (Britanike) me eksperience
 • Orar fleksibël, në varësi të programit të studentit


Kurs anglisht online me mesues nga Kanadaja

Vendi : Kanada

Data : Preferenciale

Mosha : 15-18, 19+ vjec

:

Kohëzgjatja : 30 orë / javë

Programi : Online

Niveli i Studimit : A1 - C2

Tarifa : Tarifa në dollarë kanadezë: 100 CAD / javë + Tarifë regjistrimi 100 CAD

Informacion i pergjithshem

Një nga shkollat më të njohura të gjuhëve të huaja në botë, me çmime të panumërta ndër vite, fituesi i këtij viti pas votimit të shkollës më të mirë të gjuhëve të huaja në Toronto, zgjat kurset e saj në mjedisin online, duke siguruar të njëjtën cilësi të lartë të programeve të ofruara së bashku me të njëjtët mësues vendas, të cilët kanë vite përvojë në mësimin e anglishtes si gjuha e dytë që flitet në Kanada. Cdo vit, mbi 16,000 të rinj nga e gjithë bota zgjedhin të studiojnë të paktën një nga programet e ofruara nga ky institucion.

Rreth kurseve

Kurse online në anglisht me mësues kanadezë kanë për qëllim të rinjtë nga 15-18 vjeç dhe të rriturit 19+. Ata do te mësojne sipas librave të krijuar nga shkolla në partneritet me Oxford University Press.

Ofrohen kurse për të rritur (19+ vjec): kurse të përgjithshme të gjuhës angleze, kurse për përgatitjen e provimit në Cambridge, kurse përgatitjeje TOEFL, kurse përgatitjeje të IELTS, anglishte biznesi, kurse përgatitjeje universitare. Kursi ofrohet nga e Hëna në të Premte dhe përfshin 30 mësime nga 45 minuta secila. Aktualisht intervali kohor në dispozicion është 14:30 – 19:30, pas kësaj, në varësi të kërkesës dhe disponueshmërisë, do të ofrohen edhe intervale të tjera.Kurset për të rinjtë (15-18 vjec) ofrohen: kurse të përgjithshme të gjuhës angleze, kurse përgatitjeje të provimit në Cambridge, kurse përgatitjeje TOEFL dhe IELTS dhe kurse përgatitjeje për pranime në universitet.

Tarifa përfshin:

30 mësime në javë për 45 minuta
Test për të kontrolluar nivelin e njohurive gjuhësore
10% e të ardhurave nga regjistrimet do të rishpërndahen në Kryqin e Kuq për të ndihmuar viktimat / pacientët e prekur nga Coronavirus


Oxbridge online summer school

Vendi : Britani e Madhe

Data : 1 Korrik - 31 Gusht

Mosha : 16-18 vjec

:

Kohëzgjatja : Korrik – Gusht (8 jave)

Programi : Online

Niveli i Studimit : A1 - C2

Tarifa : 3,200 GBP

Tarifa perfshin :

 • kursin e plotë të mbështetur nga ekipi i Aplikimeve Oxbridge.
 • një konsulence fillestare me tutorët e Oxbridge në Londër.
 • 8 javë kurs private të mentorimit me një mentor që studionte të njëjtën lëndë në Oxbridge (një kurs javor në internet i stilit Oxbridge).
 • rekomandime dhe ndihmë për të shkruar dhe redaktuar letrat e motivimit.
 • 2 Seanca per pergatitjen e letrave te motivimitt
 • 4 Simulime të intervistës në Oxbridge
 • Në fund të programit, të gjithë studentët do të takohen me një ish-intervistues në Oxbridge Admission.

Historia e aplikimeve Oxbridge ka një përvojë 21 vjeçare në përmirësimin e ndjeshëm të niveleve të suksesit të aplikantëve të ardhshëm në dy universitetet më të larta. Ata që e ndjekin këtë kurs kanë tre herë më shumë shanse të hyjnë në Oxbridge sesa çdo aplikant tjetër. Cdo vit, deri në 200 studentë janë të përgatitur për të marrë provimin e pranimeve në Londër dhe për intervistë.

Falë rrjetit të tij mbi 2,400 tutorë të diplomuar në Oxbridge, programi në internet do t’ju ofrojë një mentor që studionte atë lëndë në universitetin e zgjedhur për t’ju ndihmuar të zhvilloni përtej kërkesave të A-level. Falë rrjetit të madh, ne gjithashtu mund t’ju përputhemi me një mësues që do t’i përshtatet personalitetit tuaj dhe stilit tuaj të të mësuarit.

Oxbridge është programi i vetëm që mund të sigurojë ndihmë të personalizuar në çdo fazë të aplikimit, jo vetëm një kurs intervistimi në Oxbridge, por përvoja e tyre me testet e pranimeve dhe pyetjet e intervistave ofrojne rolin më të mirë dhe përgatitjen para se të merrni provimet e pranimeve.

Rreth programit

Programi mbulon çdo specializim të Oxbridge, duke përfshirë ligjin, mjekësinë, matematikën, shkencat natyrore, shkencën e kompjuterave dhe ekonominë. Studentët do të përfundojnë programin me një letër të plotë motivimi, të gatshëm për dërgimin e dosjes në Oxbridge në vitin 2020 dhe do të fitojnë aftësi të shkëlqyera për intervistim. Studentët mund të fillojnë kursin sapo të fillojnë pushimet verore në korrik 2020, por vendet mund të rezervohen paraprakisht nga Marsi i vitit 2020.

Një konsultë private për pranimet në Oxbridge: Konsultimet private do të mbështeten nga një këshilltar i vjetër dhe do të ndihmojnë studentët të zgjedhin kursin dhe universitetin e tyre, të kapërcejnë shqetësimet për pranimet në procesin e aplikimit dhe të lejojnë ata që nga Aplikimet Oxbridge të njohin më mirë studentët në mënyrë që ata të mund të lidhje me mentorin perfekt.

8 kurse një orë në javë per temën e zgjedhur: seancat e mentorimit imitojnë sistemin Oxbridge. Mentorët, të caktuar nga Oxbridge Applications, do t’i udhëzojnë studentët mbi temën që duhet të bëjnë, t’i ndihmojnë ata të studiojnë tema të reja me interes, të bëjnë pyetje për të provuar studentët dhe t’i inkurajojnë ata të ndjekin interesat e tyre.Studentët do të marrin një raport me shkrim në fund të çdo kursi.

4 simulime një orëshe në intervistë, për temën e zgjedhur: në 4 javët e fundit, studentët do të zhvillojnë intervista zyrtare me tutorët e tyre, pasuar nga reagime mbi aspektet e intervistës që duhet të përmirësohen.

2 seanca ballë për ballë duke ekzaminuar letrat e motivimit: Për të siguruar që studentët të arrijnë potencialin e tyre të vërtetë, tutorët do të ekzaminojnë në detaje 3 aspekte të veçanta të letrës mbuluese të secilit student, duke përfshirë një përmbledhje me shkrim shtesë. Studentët tanë do të kenë qasje në letrën e synimit të aplikantëve të kaluar.

Një intervistë me një ish-profesor të Oxbridge: studenti e përfundojnë kursin e tyre me simulimin më realist të orarit të parë me një ish intervistues te Oxbridge në zonën e tyre të interesit, i cili në të kaluarën ishte përgjegjës për zgjedhjen e studentëve të pranuar. Cdo simulim siguron përgjigje me shkrim dhe me gojë.


Kurse akademike online me mësues nga Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja

Vendi : Britania e Madhe

Data : Preferenciale

Mosha : 7 - 17 vjeç

:

Kohëzgjatja : Çdo javë

Programi : Online

Niveli i Studimit : A1- C1

Tarifa : £ 50 / orë.

Informacion i pergjithshem

Me mbi 20 vjet përvojë në mësimdhënie në anglisht dhe lende të ndryshme shkolloreore, kjo shkollë ka ndihmuar studentët të fitojnë aftësi dhe njohuri të nevojshme për suksesin e tyre akademik. Ekipi përbëhet nga mësues vendas me një përvojë të gjerë dhe shumë të përgjegjshme për nevojat e studentëve, duke u siguruar atyre planin më të mirë të personalizuar të mësimit.

Mësuesit janë të specializuar në lëndë të ndryshme dhe prindërit mund të jenë të sigurt se fëmija i tyre do të marrë standardin më të lartë të mësimdhënies, udhëzimeve dhe zhvillimit personal të personalizuar.

Rreth kurseve

Kurset e ofruara varjojne nga kurset e përgjithshme të anglishtes deri tek kurset përgatitore për provime të çertifikimit të gjuhës, GCSE, IB, përgatitja për pranim në universitet, duke u përshtatur me nevojat e studentëve.

Kurset ofrohen për të thelluar lëndë të ndryshme si: matematikë, biologji, anglisht, kimi, shkencë kompjuteri.

Mësuesit mund t’ju ndihmojnë të zhvilloni teknikat e intervistimit, t’ju përgatisin për kolegje në Mbretërinë e Bashkuar ose në procesin e aplikimit në Universitete në Mbretërinë e Bashkuar ose SH.B.A.

Së bashku me mësuesin tuaj ju mund të zgjidhni planin tuaj të studimit personal dhe kurset online do të kenë një atmosferë të këndshme dhe të relaksuar!

Kurse:

 • Kurs përgatitor për provime GCSE, A level, Diplomë IB, Cambridge Pre-U, Ielts-Anglisht, KET, PET, FCE
 • Kursi i përgatitjes për pranimin në shkollat ​​e mesme të larta në Mbretërinë e Bashkuar (Shkollat ​​paraprake, @ 11 +, @ 13 +, Për formën e gjashtë, trajnim për intervistë)
 • Kurs përgatitor për pranimin në Universitetet më të larta në Mbretërinë e Bashkuar (LSE, Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, Shkollat ​​Mjekësore, UCAT, BMAT, LNAT për Drejtësi, HAPI, MAT)
 • Kursi i përgatitjes për pranim në Universitetet më të larta të SH.B.A.-së (SAT, ACT, MACT, TOEFL, GMAT, GRE, LSAT)


Kurse gjuhësh online për fëmijë dhe të rritur

Vendi : Belgjikë

Data : Preferenciale

Mosha : Kursi për fëmijë 7-17 vjec

:

Kohëzgjatja : Kursi për të rriturit:10 orë, 1 orë / ditë, Kursi për fëmijë 10 orë: 1 orë në ditë për 2 javë

Programi : Online

Niveli i Studimit : A1-C2

Tarifa : 800 EUR për të rritur, 720 EUR për fëmijë

Informacion i përgjithshëm

Në përvojën më shumë se 40 vjeçare, ky grup ofron një zgjidhje globale, të personalizuar, për të gjitha nivelet dhe nevojat gjuhësore.

Grupi ka:
Specialistë në aftësimin gjuhësor dhe ndërkulturor
Një staf me mbi 100 të punësuar
Një rrjet me mbi 200 konsulentë dhe 100 trajnues
Mbi 15,000 programe trajnimi gjatë tre viteve të fundit
Më shumë qendra në Evropë
Mbi 150,000 klientë deri më tani

Rreth programit dhe programet e studimit

Kurse gjuhë për të rritur

 • Një plan i plotë mësimor për një komunikim efikas
 • 10 orë kurs i personalizuar për mësimin në distancë
 • Përmbajtje tërësisht e personalizuar, e zhvilluar me mësuesin për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja
 • Përdorimi i metodologjisë së tyre të specializuar dhe teknikave të të mësuarit

Kurse për fëmijë (7 – 17 vjeç)

 • Metodat dhe qasjet e këndshme e interaktive do t’u lejojnë fëmijëve:
 • Përgatitje për provime në mënyrën më të mirë të mundshme
 • Kryerjen e detyrave të shtëpisë për shkollën
 • Aktivizimin e njohurive pasive nëpërmjet aktiviteteve rol përfshirëse
 • Përforcim të njohurive
 • Përmirësimin e të kuptuarit, shprehurit dhe artikulimin e tyre
 • Zhvillimin e dëshirës dhe kënaqësisë për të folur gjuhë të huaja

 

-Tarifat dhe kushtet

 Kursi për të rriturit

 • Gjuhët e ofruara: Gjermanisht, Anglisht, Arabisht, Spanjisht, Frëngjisht, Italisht, Japonisht, Holandisht, Portugalisht, Rusisht dhe gjuhë Kineze.
 • Remote: (video konferencë ose telefon), pavarësisht vendndodhjes
 • Mjetet e disponueshme: Paketa Microsoft, Zoom, Skype ose telefon
 • Kohëzgjatja 10 orë, formati i sugjeruar: 1 orë / ditë
 • Kurse Individuale ose në grupe deri në 4 persona

Tarifa 800 EUR

 

Tarifë shtesë për kurset në gjuhën Arabe | Kineze | Japoneze | Ruse: 50 EUR / ora

Raporti i vlerësimit të kompetencës: 50 EUR / pers.

 

Kursi për fëmijë

 • Gjuhët e huaja: Gjermanisht, Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Holandisht
 • Studentë midis moshës 7 dhe 17 vjec (përveç fillestarëve absolut)
 • Remote (video konferencë ose telefon), pavarësisht vendndodhjes
 • Kurset zhvillohen nga e hëna – të shtunën nga 8:00 deri në 18:30
 • Platformat: Paketa Microsoft, Zoom, Skype ose telefon
 • Kohëzgjatja 10 orë: 1 orë në ditë për 2 javë
 • Format individual ose max 2 studentë

Tarifa 720 EUR