Kurse online me Bucksmore Homelingua Online Tuition! | Integral

Përmirsoni aftësitë tuaja gjuhësore dhe akademike nga shtëpia!

20.04.2020

Në këtë botë gjithnjë në ndryshim, procesi arsimor nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm për studentët sesa tani.

Shumë studentë kërkojnë mënyra të reja për të mësuar nga shtëpia. Ky program ofron një sërë kursesh të personalizuara online për ata që dëshirojnë të arrijnë qëllimet e tyre akademike.

Kurset online janë krijuar për studentë të interesuar në kurse individuale dhe të personalizuara, sipas nevojave të tyre të studimit. Këto mundesohen me ndihmën e mbi 200 mësuesve vendas me përvojë , përfshirë mësues të specializuar në mësimin e lëndëve të ndryshme mesimore.

 

Pse duhet të ndiqni një kurs online?

  • Lejoni folësit vendas t’ju mësojnë duke qëndruar në shtëpi
  • Bëni miq virtualë ndërsa mësoni në grupe të vogla
  • Mësimdhënie me cilësi të lartë me një kosto më të ulët
  • Përmirësoni gjuhën ose aftësitë akademike pa u larguar nga shtëpia

Kurset do të zhvillohen duke përdorur platformën online Learncube, me facilitete mësimore interaktive. Studentët do të pajisen me një link per te patur akses ne çdo kurs që ata ndjekin. Një konsulent do të jetë gjithmonë i pranishëm online për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje ose problemi menjëherë.

Rezervo vendin tënd këtu!

Kurset online të ofruara

Kurse rishikimi për lëndët shkollore (7 – 18 vjec)

Ky lloj kursi është për ata që duan të vazhdojnë me lëndën e mësuar në shkollë dhe të përgatiten për provimet që do të merren. Të gjitha lëndët janë në dispozicion sipas kërkesës dhe niveli minimal i kërkuar është i ndërmjetëm. Ofrohen kurse pergatitore per universitet, kurse pergatitore per I GSCE, A- leve, IB, pergatitje per hyrje ne shkolla angleze.

Pergatitje per Oxbridge ( 16 vjec )

Historia e aplikimeve Oxbridge ka një përvojë disa vjeçare në përmirësimin e ndjeshëm të niveleve të suksesit të aplikantëve të ardhshëm në Oxford dhe Cambridge. Ata që e ndjekin këtë kurs kanë tre herë më shumë shanse të hyjnë në Oxbridge sesa çdo aplikant tjetër.

Kurse gjuhe – Anglisht, individuale ose ne grup

Kursi i përgjithshëm i gjuhës angleze ofrohet për ata që kërkojnë të bëjnë përparim në mësimin e gjuhës angleze përmes kurseve individuale online me mësues Britanike si dhe kurseve ne grupe dhe per të gjitha grupmoshat, pavarësisht nga niveli i tyre gjuhësor. Studentet do te pajisen me certifikate ne perfundim te kursit.

Pergatitje per Universitet

Keshilla eksperte nga specialiste ne fushen e arsimit per menyren e aplikimit ne universitete, se cili eshte universiteti apo dega e duhur per ju. Keshillime mbi letren e motivimit si dhe provimet e pranimit.

Avantazhet e kurseve individuale online:

  • Mësues dedikuar studentit, në varësi të llojit të kursit të zgjedhur
  • Kursi zhvillohet live, online ne kohe reale, face-to-face
  • Platformë online qe ofron facilitate mesimdhenieje interaktive
  • Mësues vendas (Britanikë) me eksperiencë
  • Orar fleksibël, në varësi të programit të studentit

 

Rezervoni kursin tuaj online!

✉ : leidia@integral.al  

☎ : +355 69 40 40 415