Interior Design – Domus Academy | Integral

Interior Design - Domus Academy

04.05.2018

Ambienti ynë i jetesës është një element kyç në përcaktimin e cilësisë sonë të jetës. Në  boten tone bashkëkohore, dizajni I hapësires se brendshme është vazhdimisht në zhvillim, ndikuar nga risitë në zhvillim të përziera me njohuri nga fusha të tilla si arkitektura, psikologjia dhe teknologjia e informacionit. Kështu që, qasja është e nevojshme për dizajn të brendshëm. Shoqëria ka nevojë për dizajnerë shumë te disiplinuar të cilët te përdorin të kuptuarit e tyre nga fusha të ndryshme për të krijuar ide origjinale. Cilido qoftë profili juaj i mëparshëm, nëpërmjet  Akademisë Domus Programit në Interior Design, ju mundeni të avanconi njohuritë dhe aftësitë tuaja në fushen e Interiereve  dhe stilizimit. Do të mësoni rreth planifikimit hapësinor, ndriçimit,mobilierise , tekstile, dhe më shumë. Eksperienca dhe studimi kombinohen për t’ju dhënë një themel të fortë si teorik studimi ashtu dhe përvojë praktike. Në përfundimin e programit, ju do të jetë gati për të aplikuar aftësitë tuaja dhe njohurite ne rolet e tjera profesionale.

REZULTATI

Në Programin Intensiv të Interior Design, ju do të fitoni njohuri themelore rreth metodologjitë e dizajnit të brendshëm, teknikat, software dhe materiale. Ju do të praktikoni hapat kryesorë të procesit të dizajnimit: përcaktimin e problemit, kryerjen e hulumtimit, sqarimi i konceptit, analiza tregu, dhe planifikimi dhe ekzekutimi I dizajnit. Ju gjithashtu do të fitoni aftësi të reja për të komunikimi dhe paraqitja e ideve tuaja dhe zgjidhjet. Pas përfundimit të projektit do te pajiseni me certifikatë, dhe jeni gati për të marrë një pozicioni i nivelit të hyrjes në Interior Design ose në transferoni ekspertizën tuaj në fusha të tjera.

PROGRAMI

Programi Intensiv i Domus Akademisë në Interior Design do t’ju mësojë bazat e teorisë dhe praktikës së dizajnit të brendshëm. Programi përbëhet nga pesë module, secili prej që zgjat gjashtë javë. Modulet 1 dhe 2 janë të bazuara në leksione dhe përqendrohen në kulturën e dizajnit dhe parimet bazë të projektimit. Modulet 3, 4 dhe 5 janë të bazuara në seminare dhe përqendrohen praktikën e projektimit dhe ekzekutimin.

Në modulet e praktikës së projektimit, ju do të punoni në grupe, të udhëhequr nga fakultetët që janë profesionistë në këtë fushë. Në Modulet 3 dhe 4, grupet aplikojnë metodologjitë kyçe dhe mjete për zhvillimin e projekteve të vogla dhe të mëdha të projektimit të brendshëm, nga hapësira e planifikimit paraqitjen për zgjedhjen e mobiljeve dhe ndriçimit. Në fillim të çdo moduli, grupi juaj do të marrë një përmbledhje konceptuale të projektit tuaj. Në mes të modulit, fakulteti do shqyrtoj procesin e grupit tuaj, hulumtimin dhe zhvillimin e projektit. Në Modulin 5, grupe aplikon aftësitë e reja të vizualizimit dhe prezantimit për të krijuar një projekt përfundimtar dhe ta paraqese atë tek klasa.