Zvicer | Integral

Zvicer

Studime të larta në Zvicër

Sistemi arsimor në Zvicër është një nga më prestigjiozët dhe më ekskluzivët në botë. Siguria dhe cilësia e jetës, larmia kulturore dhe gjuhësore, si dhe pozicioni i saj qendror brenda kontinentit Evropian, e bëjnë Zvicrën një nga destinacionet më tërheqëse për ata që janë të interesuar të zhvillojnë një karrierë në industrinë ndërkombëtare të turizmit dhe hotelerisë.

Sistemi arsimor helvet i përket 26 kantoneve. Prandaj, sistemet dhe programet shkollore ndryshojnë nga një kanton në tjetrin. Dallimet më të theksuara vërehen në studimin e gjuhëve. Shkollat ​​e vetme për të cilat konfederata (administrata qendrore) është drejtpërdrejt përgjegjëse janë dy universitetet politeknike: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) dhe École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Zvicra ka një sistem arsimor mjaft të larmishëm dhe respekton marrëveshjen e Bolonjës (180 ECTS (diplomë Bachelor) – kjo është 3 vjet studime universitare – 90-120 ECTS (diploma Master) – që janë 1 dhe ½ ose 2 vjet të masterit, dhe kohëzgjatja e doktoratës varet nga universiteti nga universiteti dhe nga njëri kurs në tjetrin). Diploma Master në Shkencat e Zbatuara, e cila zgjat vetëm një vit, nuk ju ofron mundësinë për të vazhduar studimet drejt një doktorature.

Studime prestigjioze në Biznes, Hoteleri dhe Turizëm

Turizmi është një nga industritë më me potencial në Shqipëri dhe profesionet në këtë fushë janë gjithnjë e më të kërkuara çdo ditë. Në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve hotelerike dhe turistike është e nevojshme ta njihni shumë mirë si industri. Por si të bëhesh më i miri? Dhe ku të studiosh?

Zvicra është sigurisht një vend që ndjek dhe dikton trendet në turizëm dhe ka qenë për shumë vite pioner i arsimit të lartë në fushën e hotelerisë dhe turizmit. Me më shumë se 30 vjet eksperiencë, Swiss Education Group (SEG) është bërë një nga institucionet më të mëdha arsimore në fushën e turizmit dhe menaxhimit të hoteleve, jo vetëm në Zvicër, por në të gjithë botën.

Përveç hotelerisë dhe turizmit, Zvicra padyshim shquhet për standardin e saj të jetesës dhe është ndër vendet më të pasura evropiane. Pikërisht për këtë arsye, në Zvicër janë themeluar shkollat ​​më të mira të biznesit. Një prej tyre është padyshim Geneva Business School (GBS).

EU Business School ka kampuse në – Gjenevë, Madrid dhe Barcelonë, destinacione ​​të cilat secili student mund t’i kombinojë gjatë studimeve për të marrë një përvojë të vërtetë ndërkombëtare të dorës së parë.

GBS ofron studime universitare dhe pasuniversitare në Administrim Biznesi, dhe brenda këtij programi secili student zgjedh specializimin që i përshtatet më së miri si:

  • Marrëdhënie Ndërkombëtare (BBA / MBA),
  • Sipërmarrje (BBA)
  • Industria e naftës (BBA / MBA)
  • Marketing Dixhital (BBA / MBA)
  • Financa Ndërkombëtare (BBA / MBA)
  • Menaxhim Sportiv (BBA / MBA)
  • Menaxhim Ndërkombëtar (BBA / MBA)
  • Menaxhim Turizmi (MBA).

Integral ofron Testin orientues të karrierës për studentët të cilët janë ende të pavendosur pë degën e studimit (MyUniChoices)

Informacion i detajuar mbi kushtet, procedurat dhe afatet e aplikimit

Përzgjedhja e institucioneve arsimore që ofrojnë programin e dëshiruar

Ndihmë në përgatitjen e dokumenteve - letër motivimi, CV, etj.

Aplikim deri në 5 universitete dhe konfirmimi i pranimit

Ndihmë në përzgjedhjen e akomodimit dhe këshilla praktike

Lista e Universiteteve

Studime të larta në Zvicër

23.08.2017

EU Business School

EU Business School, themeluar më 1973, është një shkollë private ndërkombëtare biznesi, trefish e akredituar me kampuse të shumta. Universiteti ka një rrjet global, me kampuset kryesore në Gjenevë dhe në Montreux në Zvicër; Barcelonë në Spanjë; dhe Munich në Gjermani. Ky rrjet u mundëson studenteve të transferojnë studimet e tyre në një nga kampuset[...] Read more
23.08.2017

HTMi

HTMi (Hotel and Tourism Management Institute) në Zvicer përgatit studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e menaxhimit dhe mikëpritjes globale , nëpërmjet ofrimit të sitemit elitar akademik në 5 qendrat e tij  arsimore. Ato janë :  Shkolla për Menaxhimin Ndërkombëtar të Turizmit dhe Hotelerisë , Qendra Ndërkombëtare Kërkimore në fushën e Mikëpritjes, Qendra[...] Read more
23.08.2017

Swiss Education Group

Për tre dekada me radhë Swiss Education Group është një nga grupet më të mëdha të arsimimit në fushën “hoteleri turizëm” jo vetëm në Zvicër, por në mbarë botën. Në vitin 1982 u themelua shkolla e parë e hotelerisë dhe SEG ka privilegjin të menaxhojë katër institucione të rëndësishme arsimore: HIM (Hotel Institute Montreux, i[...] Read more