Danimarke | Integral

Danimarke

Lista e Universiteteve

23.08.2017

VIA University College

VIA University College eshte themeluar ne vitin 2008 si rezultat I shkrirjes se disa institucioneve te arsimit te larte. Kolegjet universitare në Danimarkë u krijuan si rezultat i një seri bashkimesh ose qendrash të ngushta arsimore në 2007.Si rezultat I ketyre bashkimeve  VIA u bë institucioni i tretë më i madh arsimor pas Universitetit të[...] Read more