Call us
00355 422 52 065

Austri

26.07.2018

MODUL UNIVERSITY VIENNA

MODUL University Vienna (MU) është një organizatë e orientuar ndërkombëtarisht për kërkime dhe edukim për turizmin, zhvillimin e qëndrueshëm, teknologjinë e re të medias dhe qeverisjen publike. Është themeluar nga Dhoma e tregestise se Vjenës dhe miratuar nga Këshilli Austriak i Akreditimit në vitin 2007. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Vjenës, si themeluesi i[...] Read more
17.08.2017

Webster University Vienna

I themeluar ne Amerike ne 1915, Webster University eshte nje Universitet Amerikan me nje prespektive globale. Kampusi i Vienes, Universiteti Privat i Webster ne Viene, u hapen ne 1981 dhe u akredituan ne Amerike dhe Austri. Universiteti fokusohet ne mesimdhenie te shkelqyer, nderthurjen e teorise dhe praktikes, klasa te vogla ne numer, dhe edukimin e[...] Read more
17.08.2017

Carinthia University of Applied Science (CUAS)

Universiteti Carinthia është shkolla e pare në Austri, e cila ofron programin e saj mësimor në Smartphone. Nëpërmjet saj ata mund të marrin pjesë në programin mësimor nëpermjet smartphonit të tyre. Programet janë të ofruara në fushat e inxhinierisë, arkitekturës, menaxhimin, shëndetësisë dhe shkencave sociale. Që nga themelimi i saj në 1995, CUAS ka bërë histori. Themeluar në[...] Read more