KURS PËRGATITOR INTENSIV IELTS

Një nivel i mirë akademik në gjuhën angleze është një nga kushtet më të rëndësishme për sukses kur aplikoni jashtë vendit. Të gjithë universitetet që ofrojnë programe në gjuhën angleze kërkojnë rezultate nga provimet e njohura ndërkombëtarisht, siç është IELTS.

Kursi jonë përgatitor për IELTS vjen në formatitn intensiv për të gjithë studentët që dëshirojnë të arrijnë rezultate maksimale në testin e IELTS në një kohë të shkurtër duke simuluar formatin e provimit zyrtar në mënyrë që të përvetësoni teknikat e duhura për të arritur rezultatin e nevojshëm.

Kursi zhvillohet nga mësues ekspertë që kanë njohuri mbi testin dhe është vecanërisht për ata studentë që dëshirojnë të studiojnë jashtë vendit për një program Bachelor apo Master dhe u kërkohet një rezultat i përgjithshëm i IELTS nga 6.0 - 7.0 në varësi të programit dhe degës.

REGJISTROHUNI KËTU 

KURS IELTS INTESIV

 • Cdo të shtunë: 10:00 – 15:20 (4 seanca)
 • Kohëzgjatja e kursit: 20 seanca
 • Kohëzgjatja e një seance: 80 min
 • Oferta në Grup (4-6 studentë): 150 EUR
 • Data e fillimit:

Grupi i parë: 24 Shtator

Grupi i dytë: Nëntor

Studentët që do të përgatiten për IELTS do të

 • Mësojnë në lidhje me formatin e testit
 • Zhvillojne strategji dhe teknika efektive te testit
 • Praktikohen në menyrë intensive duke përdorur materiale zyrtare përgatitore të testit IELTS
 • Marrin këshilla individuale nga mësuesi i tyre
 • Pergatiten të ndihen më të sigurt në ditën e provimit  
REGJISTROHUNI KËTU 

FORMATET E IELTS

AVANTAZHET E IELTS

IELTS vjen në dy formate:

 • Academic - moduli akademik është krijuar për njerëzit që janë të interesuar për arsim të lartë në një vend anglishtfolës ose kurse të zhvilluara në anglisht
 • General - moduli i përgjithshëm është për njerëzit që kërkojnë të zhvillojnë karrierën në një vend ose kompani anglishtfolëse

 • Një certifikatë që vërteton nivelin e anglishtes për rreth 3.5 milionë njerëz çdo vit
 • Më shumë se 10,000 institucione në 140 vende i njohin rezultatet e testit
 • Njihet deri në 2 vjet pas dhënies së provimit
 • I vetmi test i gjuhës angleze i njohur nga shërbimet e imigracionit të të gjitha vendeve që kërkojnë një certifikatë aftësie gjuhësore

DATA E PROVIMIT

29 Tetor

10 Dhjetor

✉ : k.osmani@integral.al

☎ / Whatsapp: +355 69 40 40 602